Obnova zahrady Křesťanské MŠ v Horažďovicích

Tajuplný ostrov uprostřed horažďovického sídliště

Tajuplný ostrov uprostřed horažďovického sídliště
13. 12. 2018

Za účasti místní komunity a s požehnáním pana faráře na podzim slavnostně otevřeli proměněnou část zahrady křesťanské mateřinky v Horažďovicích. Po měsících společné práce tak jde vyčíst spokojenost nejen z dětských tváří, což byl i hlavní důvod, proč se školka ve spolupráci s rodiči do proměny zahrady pouštěla.

Zahradu se rozhodla pojmout jako TAJUPLNÝ zelený OSTROV uprostřed sídlištní zástavby, který se stane společným místem vhodným k odpočinku, prozkoumávání a pátrání po tajemstvích přírody.

Novou koncepci přírodní zahrady navrhl architekt Vladimír Ledvina s přispěním architekta Jiřího Bízy. Za úspěšnou realizací stojí firma Šumavské zahrady s.r.o. V dokončené první etapě projektu se proměnila východní část zahrady, kde vzniklo kutiště z písku a oblázků, ohniště s posezením, stůl s lavicemi a hlavně prostor pro aktivity spojené s vodou, jehož součástí jsou vodní stoly, pumpa a loď. Obnova této části zahrady se rekonstruovala z větší části z grantu Nadace Proměny, dále pak z darů spřátelených firem a z výtěžků akcí pořádaných školou.

Školce se během projektu proměny zahrady podařilo posílit vztahy, jak vzájemně mezi zaměstnanci školy, tak i směrem k rodičům a přátelům školy. Spolupráce s komunitou bude důležitá i pro realizaci 2. etapy proměny.

Pojetí zahrady jako tajuplného ostrova zahrnuje i jižní a západní část zahrady, která bude upravena z prostředků Státního fondu životního prostředí, zřizovatele, příspěvků spřátelených firem a taktéž z akcí pořádaných školou. Vzniknout by měl kopec na sáňkování, komunitní kruh z kamenů, domorodá chýše, vyvýšené záhony. V předjaří dojde k dosazení ovocného sadu, keřů a cibulovin. V dubnu se počítá s dosazením prutů na vrbové domečky.  

Dobrodružství objevování tajuplného ostrova na zahradě školky může začít.

fotogalerie